Zhang Yimou’s SHADOW: Politics, Intrigue And Danger Shrouded In Darkness In Mystifying First Teaser

Zhang wrote the film with scribe Wei Li and has Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai, Guan Xiaotong, Wang Qianyuan, Wu Lei, Hu Jun and Wang Jingchun all comprising the cast line-up. Watch the new teaser below!

More